Internet vạn vật và dữ liệu lớn: Tương lai ngành sản xuất chất bán dẫnKinh doanh

CEO Tokyo Electron Toshiki Kawai cho rằng tăng trưởng nhu cầu chất bán dẫn trong tương lai sẽ không dựa vào doanh số smartphone, mà phụ thuộc vào dữ liệu lớn (big data) cùng lĩnh vực khá mới là internet vạn vật (IoT).
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply