Internet và Uber, Airbnb, Grab… đang biến giới thượng lưu thành trò hề như thế nào?Kinh doanh

Internet và Uber, Airbnb, Grab... đang biến giới thượng lưu thành trò hề như thế nào?Bạn muốn có một cây đèn thần như của Aladin để gia nhập tầng lớp thượng lưu ư? Không thành vấn đề, nền kinh tế chia sẻ có thể biến ước mơ của bạn thành hiện thực.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply