Instagram đang dần trở thành Facebook?Kinh doanh

Nhiều thay đổi gần đây khiến cho Instagram ngày càng giống với Facebook. Tương lai hợp nhất các nền tảng mạng xã hội đang đến gần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply