Infonet muốn mua 800.000 cổ phiếu quỹ trước khi hủy niêm yết trên HoSEKinh doanh

Infonet hiện có 716.630 cổ phiếu quỹ, tương ứng 8,96% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, Infonet có thể nắm giữ tối đa 18,96% cổ phiếu phổ thông đã phát hành. Ước tính, Infonet phải chi khoảng 6 tỷ đồng cho giao dịch lần này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply