[Infographic] Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phíKinh doanh

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến việc tăng phí 37 dự án BOT đã tới hạn theo lộ trình, với mức tăng 12-18%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply