[Infographic] Nếu dùng tiền mua iPhone đầu tư cổ phiếu Apple, bạn sẽ lãi thế nào?Kinh doanh

Thay vì mua iPhone, iPad, MacBook… đời đầu, nếu bạn dùng tiền đó để mua cổ phiếu của Apple, sau 9 năm, bạn sẽ lãi gấp 6.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply