[Infographic] Hai phương án tăng tuổi nghỉ hưuKinh doanh

Dự thảo Bộ luật Lao động đề xuất hai lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến khi lao động nam đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply