Indovina Bank báo lãi 820 tỷ đồng trong năm 2018, nợ xấu giảm hơn một nửaKinh doanh

Indovina Bank báo lãi 820 tỷ đồng trong năm 2018, nợ xấu giảm hơn một nửaNợ nhóm 4 và nợ nhóm 5 của Indovina giảm lần lượt 47% và 40% so với năm trước.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply