Im lặng nghĩa là yếu đuối? Không, đó là quyền năng của kẻ thông minh!Kinh doanh

Im lặng nghĩa là yếu đuối? Không, đó là quyền năng của kẻ thông minh!Người khôn ngoan không bao giờ phải tìm kiếm sự hơn thua trong lời nói, họ chỉ cần im lặng cũng chứng minh được bản lĩnh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply