Hygge – Tại sao niềm vui gây nghiện, còn hạnh phúc thì không và điều gì là quan trọng?Kinh doanh

Hygge - Tại sao niềm vui gây nghiện, còn hạnh phúc thì không và điều gì là quan trọng?Thói nghiện ngập (nghiện mua sắm, ăn uống) là một nỗ lực người ta dùng để lấp khoảng trống thiếu hụt trong tâm thức nó khiến bạn chỉ vui-vẻ chứ không hạnh-phúc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply