Huawei tuyên bố không cần đến doanh nghiệp Mỹ để phát triểnKinh doanh

Trong một thư ngỏ gần đây, chủ tịch công ty viết: “Chúng tôi thực chất đã dự báo về điều này trước nhiều năm và chúng tôi đã có kế hoạch dự phòng”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply