Huawei trong “vòng vây”: Chiến tranh lạnh công nghệ vừa khởi độngKinh doanh

Vậy là Mỹ đã không khoan nhượng với Huawei và tham vọng công nghệ của Bắc Kinh. Đây là lúc Trung Quốc buộc lòng phải tìm thế độc lập về mặt công nghệ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply