HoREA kiến nghị “cởi trói” chuyển nhượng cho 7 dự án của NovalandKinh doanh

Hiệp hội bất động sản TP.HCM đề nghị tiếp tục cấp sổ hồng và cho chuyển nhượng tại 7 dự án của Novaland.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply