Họp tăng lương tối thiểu vùng: Hội đồng “mỗi người một ý”?Kinh doanh

Chiều nay (9/7), Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ nhóm họp phiên đầu tiên bàn thảo về mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Nhưng tới nay, quan điểm các bên chính tham gia Hội đồng vẫn còn “một trời một vực”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply