Hợp nhất Ricons vào Cotecons có thể sẽ rời sang 2019Kinh doanh

Hợp nhất Ricons vào Cotecons có thể sẽ rời sang 2019ĐHĐCĐ Cotecons bàn về việc triển khai hợp nhất Ricons dự kiến sẽ được tổ chức trong quý I/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply