Hong Kong miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt NamKinh doanh

Chính quyền Hong Kong tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam khi đi công tác thực hiện các chức năng ngoại giao và công vụ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply