Hỗn loạn đất, rừng Tây Nguyên: Ðất rừng ai bán, ai cho?Kinh doanh

Hàng nghìn hécta rừng, đất rừng ở huyện Ðắk G’long (Ðắk Nông) được công ty lâm nghiệp giao cho nhiều cán bộ của huyện, của tỉnh. Sau đó những cán bộ này lại bán đất rừng cho nhiều người khác, và được lãnh đạo huyện “hợp thức hóa” việc làm sai trái bằng cách cấp “sổ đỏ” trái phép cho họ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply