Hơn 50% startup “chết yểu” chỉ sau 4 tháng huy động vốn bằng tiền ảoKinh doanh

Khoảng 56% các startup huy động vốn bằng việc phát hành tiền ảo (ICO) phát sản chỉ 4 tháng sau khi ICO.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply