Hơn 100.000 tỷ đồng ngân sách “cố thủ” tại Vietcombank, BIDVKinh doanh

Không còn mang tính thời điểm, sự xuất hiện của tiền gửi có kỳ hạn quy mô lớn mà Kho bạc Nhà nước gửi tại Vietcombank và BIDV thể hiện bền vững hơn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply