Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia: Việt Nam chưa có dấu hiệu rủi ro về ổn định kinh tế vĩ môKinh doanh

Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia: Việt Nam chưa có dấu hiệu rủi ro về ổn định kinh tế vĩ môNhận định trên được đưa ra trong phiên họp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy, thách thức với tăng trưởng GDP năm 2019 là không hề nhỏ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply