Hội đồng quản trị Dược Hậu Giang phản ứng gì về việc chào mua cổ phần của Taisho?Kinh doanh

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị DHG gồm 7 thành viên (trong đó có 6 thành viên có quyền biểu quyết và 1 thành viên không có quyền biểu quyết do có quyền lợi và lợi ích liên quan) đều không phản đối việc chào mua công khai cổ phiếu DHG của Taisho.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply