Hoạt động tài chính giảm mạnh, Sowatco (SWC) báo lãi 9 tháng giảm 83% so với cùng kỳKinh doanh

Lãi sau thuế quý III của Sowatco ghi nhận tăng 75,9% tuy nhiên lãi ròng 9 tháng đầu năm lại giảm mạnh hơn 83% do doanh thu tài chính trong kỳ giảm tới 86% khi không có khoản 526 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như cùng kỳ năm 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply