Hoạt động tài chính giảm mạnh, Nhựa Tiền Phong báo lãi quý III giảm hơn một nửaKinh doanh

Doanh thu quý III giảm 10,8% đồng thời phần lãi trong công ty liên doanh liên kết cũng giảm mạnh từ 82,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 9,8 tỷ đồng trong quý này khiến lãi sau thuế của Nhựa Tiền Phong giảm 55% xuống còn 72,2 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply