“Hộ kinh doanh đang nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương”Kinh doanh

Nhiều ý kiến băn khoăn vì sao đóng góp tới gần 30% GDP mà hơn 5 triệu hộ kinh doanh chỉ đóng góp 1,6% ngân sách, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói “hộ kinh doanh đang nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương” .
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply