Hết "trạm thu giá" Bộ GTVT lại muốn dùng khái niệm "trạm thu tiền" BOTKinh doanh

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) dùng khái niệm “trạm thu tiền” thay cho khái niệm “trạm thu giá” BOT trong dự thảo Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply