Hết thời tỷ giá “ngủ yên”Kinh doanh

Tỷ giá tự do vào cuối ngày 7/7 đã vượt mốc 23.200 VND/USD, đánh dấu mức tăng gần 2,2% so vơi đầu năm 2018 và chỉ còn cách 107 đồng so với mức trần tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply