Hết thời hạn đăng ký, Trưởng BKS Ocean Group vẫn không mua được cổ phiếu nàoKinh doanh

Hết thời hạn đăng ký, Trưởng BKS Ocean Group vẫn không mua được cổ phiếu nàoTrước đó ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng BKS Ocean Group đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu OGC.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply