Hết “khất” cổ tức năm 2016, Sudico lại lùi ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2017Kinh doanh

Số tiền Sudico dự chi cho đợt cổ tức này khoảng gần 114 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng được điều chỉnh sang 24/05/2019 thay vì 06/05 như kế hoạch.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply