HDG: VCB cấp hạn mức 750 tỷ đồng cho dự án điện mặt trời Hồng Phong 4Kinh doanh

Sau khi ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua Bán Điện thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, CTCP Hà Đô Bình Thuận đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng hạn mức 750 tỷ đồng cho dự án Hồng Phong 4.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply