HDG: 9 tháng hoàn 98% kế hoạch lợi nhuận 2019Kinh doanh

9 tháng đầu năm 2019, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Hà Đô đạt 3.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 784 tỷ đồng, lần lượt đạt 71% và 98% kế hoạch năm. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply