Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?Kinh doanh

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply