Hàng loạt Thông tư có hiệu lực từ đầu tháng 6/2019Kinh doanh

Hàng loạt Thông tư có hiệu lực từ đầu tháng 6/2019Bộ Tài chính hướng dẫn khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, quy định mới về Lệ phí cấp Giấy phép trang bị vũ khí, tiêu đánh giá hiệu quả HĐ Quỹ bảo lãnh tín dụng… là những thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 1/6/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply