Hàng không tăng trưởng ấn tượng, doanh thu Dịch vụ Hàng không Taseco tăng mạnhKinh doanh

6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần của Taseco tăng 39% so với cùng kỳ, lên mức hơn 417 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tính riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty cũng tăng 38%. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply