Hàng hoá qua cảng biển Việt Nam tăng 13%Kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm, hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt 309 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply