H&M loay hoay với số quần áo trị giá 4 tỷ USD tồn khoKinh doanh

H&M nói rằng quần áo có thể sẽ được mang đi làm từ thiện hoặc tiêu hủy nếu như không thể bán được.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply