Hải Vân 2 sẽ thông hầm vào tháng 9/2019Kinh doanh

Hải Vân 2 sẽ thông hầm vào tháng 9/2019Dự kiến tháng 9/2019, Hải Vân 2 thông hầm, đưa vào khai thác trong năm 2020.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply