Hải quan, thuế vào cuộc vụ Asanzo nhập hàng Trung Quốc dán nhãn Việt NamKinh doanh

Tổng cục Thuế rà soát báo cáo về công tác quản lý thuế và các nội dung liên quan khác đối với Công ty cổ phần Điện tử Asanzo gửi Tổng cục Hải quan trước ngày 10/7/2019.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply