HAGL lên tiếng về ý kiến ngoại trừ kiểm toán liên quan đến hơn ngàn tỷ phải thu nhóm An PhúKinh doanh

HAGL lên tiếng về ý kiến ngoại trừ kiểm toán liên quan đến hơn ngàn tỷ phải thu nhóm An PhúCuối năm 2017 Tập đoàn trích lập dự phòng một khoản nào đó cho các khoản phải thu này thì đến cuối năm 2018, HAGL hoàn nhập trích lập khoản phải thu trên do khả năng thu hồi của các khoản nợ đã được cải thiện tốt hơn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply