Hạ tầng và dịch vụ web Huawei chứa lỗ hổng nghiêm trọngKinh doanh

Lỗ hổng bảo mật được đánh giá nghiêm trọng tồn tại trong cơ sở hạ tầng và ứng dụng web của Huawei, khiến dữ liệu người dùng bị đe dọa.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply