Hà Nội thu hồi hơn 5.500ha đất trong năm 2019 để phát triển các cơ sở hạ tầngKinh doanh

Hà Nội thu hồi hơn 5.500ha đất trong năm 2019 để phát triển các cơ sở hạ tầngHĐND TP vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply