Hà Nội thí điểm lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thịKinh doanh

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị có nhiệm vụ phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị; đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply