Hà Nội đầu tư trên 750 tỷ đồng xây dựng 3 cụm công nghiệpKinh doanh

Hà Nội đầu tư trên 750 tỷ đồng xây dựng 3 cụm công nghiệp3 cụm công nghiệp gồm: làng nghề Chàng Sơn – Giai đoạn 2, làng nghề Dị Nậu và Cầu Bầu – Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư xây dựng với số vốn trên 750 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply