Hà Nội công khai 202 đơn vị nợ 1.126 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đấtKinh doanh

Hà Nội công khai 202 đơn vị nợ 1.126 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đấtNgoài 96 đơn vị được công khai lần đầu còn có 106 doanh nghiệp đã bị công khai từ nhiều năm trước nhưng có dấu hiệu “chây ỳ”…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply