Hà Giang điều động, bổ nhiệm 04 Phó Giám đốc SởKinh doanh

Hà Giang điều động, bổ nhiệm 04 Phó Giám đốc SởLãnh đạo Hà Giang vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply