Hà Đô (HDG) tăng 36 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, nâng tổng LNST cả năm lên 788 tỷ đồngKinh doanh

Hà Đô (HDG) tăng 36 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, nâng tổng LNST cả năm lên 788 tỷ đồngNguyên nhân do Hà Đô điều chỉnh tăng doanh thu và giảm chi phí giá vốn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply