Gửi nhân viên lười: “Tại nơi làm việc, không có ai có nghĩa vụ nhìn ra bạn có một tương lai rực rỡ dựa trên hiện tại tầm thường, nếu không tự thân nỗ lực – bạn OUT!”Kinh doanh

Gửi nhân viên lười: “Tại nơi làm việc, không có ai có nghĩa vụ nhìn ra bạn có một tương lai rực rỡ dựa trên hiện tại tầm thường, nếu không tự thân nỗ lực - bạn OUT!”Cuộc sống, bất cứ ai cũng có cơ hội của mình, nhưng bạn phải làm sao để mình xứng đáng với cơ hội được trao đó.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply