GTNFoods báo lãi quý III giảm gần 40% so với cùng kỳKinh doanh

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GTN giảm 22,5% xuống 2.302 tỷ đồng qua đó kéo lãi ròng sau thuế xuống 115,4 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply