GS.TSKH Nguyễn Quang Thái: Nếu thấy cái gì thế giới hay cũng về áp dụng, Việt Nam sẽ biến thành lực sĩ nhưng mặt hoa, da phấn!Kinh doanh

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái: Nếu thấy cái gì thế giới hay cũng về áp dụng, Việt Nam sẽ biến thành lực sĩ nhưng mặt hoa, da phấn!“Việt Nam phải đi con đường riêng của mình chứ không phải theo một nước nào khác. Chúng ta phải có hệ thống quan điểm rõ ràng, rành mạnh, thích ứng với thời đại nhưng kế thừa truyền thống, tinh hoa dân tộc”, TS. Nguyễn Quang Thái nói.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply