GS.TS Trần Thọ Đạt: Việt Nam có điều kiện và khả năng để duy trì tốc độ tăng trưởng 7-8% trong nhiều nămKinh doanh

GS.TS Trần Thọ Đạt: Việt Nam có điều kiện và khả năng để duy trì tốc độ tăng trưởng 7-8% trong nhiều nămGS.TS. Trần Thọ Đạt cho rằng, tăng trưởng của năm 2019 có thể sẽ không bằng 2018 là không bất ngờ, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thúc đẩy cải cách thể chế và nhìn lại những chính sách đã thực hiện thay vì vội vã kích thích kinh tế với những hệ lụy khó lường.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply