Grab sẽ gắn hộp đèn như taxi?Kinh doanh

Grab sẽ gắn hộp đèn như taxi?Cần làm rõ thế nào là taxi và thế nào là xe hợp đồng, cũng như phân biệt rõ 5 loại hình vận tải, sẽ tạo được sân chơi bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các loại hình.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply